Radar · Nyhet

Arbete mot gifter gav förstaplats

Stockholm stad får Stockholms kemikaliecentrums pris för sitt arbete med att minska mängden farliga kemikalier.

För att nå målet om en giftfri miljö utbildas bland annat stadens förskolor i hur man kan undvika att barnen utsätts för farliga ämnen.

I kampanjen kemikaliesmart hem som riktas till hushållen ges tips på hur man kan slippa gifter i sitt hem. På andra plats kom Järfälla kommun och på tredje Göteborg.