Radar · Nyhet

400 förskolelärare per år saknas

Det råder extrem brist på förskollärare, och Göteborgs förskolor har svårt att locka till sig personal. Stadens egen prognos räknar med att det saknar 400 förskolelärare årligen för att behovet ska kunna täckas.

Lärarförbundet har länge varnat för situationen, likaså föräldragrupper runt om i stan.

– Signalerna vi får från förskolan är att det är tungt. Jättetungt. Det här att ständigt behöva lära upp nya vikarier, att kollegor slutar eller flyttar så det blir en flyttkarusell, att det är svårt att få vikarier när någon är sjuk – det tär, säger Elisabet Mossberg, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg till ETC Göteborg.

Göteborg har nyligen flyttat över ansvar för skolor och förskolor till från stadsdelsnämnderna till stadens centrala förvaltning.

De planerar även att vidareutbilda 50 anställda barnskötare till förskolelärare.

Staden har ett mål att 66 procent av de anställda på förskolorna ska vara högskoleutbildare förskolelärare, men hittills är den siffran bara 52 procent.

Lärarförbundet menar att det behövs mer än dubbelt så många utbildningsplatser på högskolorna för att kunna möta behovet.