Radar · Nyhet

Tyst om kött när hot om resistens diskuterades

Mängden antibiotika som ges till djur kan öka med över 50 procent i världen till 2030. Ökad efterfrågan på kött är en viktig orsak. Men det var inte människors kost som stod i fokus när hotet om antibiotikaresistens dryftades i Stockholm.

– Globalt får djuren nästan tre gånger så mycket antibiotika jämfört med människor även om mycket av denna användning inte är medicinskt nödvändig, sa forskaren Emma Glennon när en studie presenterades i oktober, enligt tidningen Extrakt.

Antibiotikaanvändningen växer i takt med att den globala efterfrågan på kött växer och jordbruket blir allt mer storskaligt. Men när Folkhälsomyndigheten i förra veckan arrangerade Antibiotikaforum var köttkonsumtionen ingen fråga. Istället riktades fokus mot hur användningen kan minska i djurhållningen.

– Budskapet var hoppingivande, att alla kan göra något. Ett exempel är hur man arbetar med att lära ut strategier för behandling av djurinflammationer i fattiga länder, säger Elisabet Lindal, samordnare för antibiotikafrågor på Jordbruksverket.

I Sverige används förhållandevis lite antibiotika i jordbruket. Till skillnad från i många andra länder är det förbjudet att ge antibiotika till friska djur.

– Vi har under lång tid jobbat med förebyggande åtgärder för att hålla djur friska. Det handlar om sådant som rutiner kring besökare, hygien och för när man köper in nya djur, så att de inte kommer in direkt i besättningen, säger Elisabet Lindal.

Samtidigt som antibiotikaanvändningen i Sverige minskat över tid har importen ökat av kött från länder som Irland och Tyskland där djuren får betydligt mer antibiotika.