Radar · Nyhet

Göteborg får 100 miljoner i byggbonus

Göteborgs stad får ytterligare 100 miljoner kronor från regeringens så kallade byggbonus, ett statsbidrag som delas ut till svenska kommuner för att öka bostadsbyggandet. Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S) säger i ett pressmeddelande att tillskottet är mycket välbehövligt.

På Fastighetskontoret anser man att resurserna främst ska användas till att genomföra redan planerade projekt.

– Bidraget borde i första hand användas för att se till att allt vi har planerat att bygga kommer att färdigställas. Det är viktigt att de här statliga bidragen har ett långsiktigt perspektiv och att vi satsar där pengarna gör mest nytta i byggprocessen, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs stad.