Radar · Nyhet

Nytt mått för att mäta kvinnors makt och möjligheter

Ett forskningsprogram vid Göteborgs universitet har tagit fram ett nytt index som kan användas för att jämföra kvinnors makt och möjligheter över tid och mellan länder.

– Det finns ett stort intresse från beslutsfattare, biståndsorgan och påtryckningsgrupper att mäta kvinnors makt och möjligheter, inte minst då man vet att detta är så avgörande i social utveckling i stort, säger Aksel Sundström som är postdoktor i statsvetenskap vid universitetet.

Indexet, som tagits fram vid forskningsprogrammet Varieties of democracy (V-Dem), baseras på en stor datainsamling där flera tusen forskare från olika länder har poängsatt kvinnors makt och möjligheter, och det kartlägger i princip alla länder i världen från år 1900 fram till i dag.
Det skiljer sig från liknande varianter då det är fritt tillgängligt för nedladdning och kan studeras via en vanlig webbläsare, utan avancerade datorprogram.  Indexet visar att kvinnors makt och möjligheter har ökat kraftigt globalt sett.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns platser där utvecklingen går mycket långsamt, som i Nordafrika och Mellanöstern, säger Aksel Sundström.

Utöver att väga in möjligheten till politiskt inflytande, så som andelen kvinnliga ledamöter i ett parlament, tar måttet även in aspekter som rätten att ha och ärva egendom och möjlighet att få sin röst hörd. Detta gör indexet unikt i sitt slag. Att väga in faktorer utöver möjligheten till formellt beslutsfattande är viktigt för att få en nyanserad bild, säger Aksel Sundström.

– Ett exempel är Ryssland. När Sovjetunionen upplöstes så minskade kvinnors närvaro i formell politik. Detta visar även en av våra dimensioner. Men kvinnors friheter i andra dimensioner ökade ju kraftigt, vilket även syns i vår data. Detta pekar ju på vikten att inte se på denna process som en enda dimension.