Radar · Nyhet

Lindholmen får kooperativa hyresrätter för unga

Att som ung komma in på bostadsmarknaden är inte det lättaste. Nu ska Riksbyggen testa ett nytt grepp och bygga kooperativa hyresrätter i Lindholmshamnen, öronmärkta för personer mellan 18 och 30 år.

Dagens bostadsmarknad är ett gissel för många, inte minst unga personer. Korta kontrakt och höga andrahandshyror är för många den enda lösningen. Nyligen förvärvade Riksbyggen byggrätt för 250 bostäder i Lindholmshamnen, där man kommer att satsa på kooperativa hyresrätter för unga.

Att bo i en kooperativ hyresrätt innebär att man inte hyr sin lägenhet av ett bostadsbolag, utan av en kooperativ hyresrättsförening som består av hyresgästerna själva och styrs demokratiskt. Insatsen är lägre än för en bostadsrätt, vilket ska göra att fler ska ha råd med boendeformen. Hyresgästen betalar en insats vid inflyttning och betalar därefter hyra månadsvis. Vid utflytt får man tillbaks insatsen, att jämföra med en bostadsrätt där nyttjanderätten kan säljas och köpas till marknadspris.

De 250 lägenheterna kommer att fördelas via Boplats Göteborg till sökande mellan 18 och 30 år. Då konceptet är nytt kommer man också att föra en dialog med unga och unga vuxna under arbetets gång. Planen är att bygget ska starta under 2019 och att inflyttning ska kunna ske 2021.