Radar · Nyhet

Sjumilaskolans nya ansikte

Lo Birgersson | En av höstens mest populära aktiviteter i satsningen Skola i centrum är simundervisningen.

Retorik, programmering och pod-verkstad är bara några av de aktiviteter som kan rusta en stadsdel för framtiden. Skola i centrum sätter ett nytt slags ljus på Biskopsgården – en belastad del av en stad i förändring.

Vi vill vaccinera barnen från arbetslöshet. Godkända betyg öppnar upp deras framtid, säger enhetschef Kicki Jaballah.
I Sjumilaskolan började hösten inte alls som vanligt. Sedan tre veckor tillbaka är skolan öppen och aktiv på kvällarna fem dagar i veckan, och på lördagen är alla välkomna. Skolan ligger i Biskopsgården, en del av staden som ofta förekommer med negativ klang i både media och folkmun. Nu satsas det med nya aktiviteter genom Skola i centrum, en långsiktig verksamhet i stadsdelen Västra Hisingens regi. På måndag är det dags för den stora invigningen, och enhetschef Kicki Jaballah är glad.
– Alla föräldrar vill sina barns bästa, men alla har olika förutsättningar. Samtliga aktiviteter vi gör är kopplade till skolans läroplan och syftar till ökad måluppfyllelse – inte för att få upp siffror i statistiken utan för att ge barnen framtidstro på riktigt och möjligheter att läsa vidare och bli vad de vill, säger Jaballah.
Skola i centrum är inget flyktigt projekt med början och slut, utan en långsiktig kommunal verksamhet med egen budget och verksamhetsplan. Förebilden är en satsning i Vancouver, där skolan är en central punkt inte bara för barn och föräldrar utan också för föreningsliv, civilsamhälle, polis och arbetsförmedling. Stadsdelsnämndens ordförande i Västra Hisingen, Jahja Zeqiraj, har tagit idén till Göteborg.
– Vi behöver ha mer fokus på lärande, och då faller det sig naturligt att börja med att skapa ordning och arbetsro. I Vancouver har de lyckats allokera resurser så att skolans utveckling blir hela områdets angelägenhet. Vi lade uppdraget i nämnden i oktober 2016, och vi märker redan resultat.

”Alla föräldrar vill sina barns bästa, men alla har olika förutsättningar”

En bieffekt, berättar Zeqiraj, är att 99 procent av Sjumilaskolans lärarstab nu är behöriga lärare. En annan är att verksamheten är en gemensam kraftsamling från politiken oavsett partitillhörighet.
– Vi måste ha barnens och familjernas bästa i fokus, och då måste vi arbeta tillsammans. Forskningen visar att om det finns stöd i hemmiljön kommer eleven lättare uppnå sina mål, så detta är en satsning på hela familjen, säger Zeqiraj.
Kompetensen inom Skola i centrum kommer från sektorerna utbildning, kultur ochfritid och individ- och familjeomsorg. Utöver dessa tillkommer en mängd samarbetspartners, som till exempel Sveriges Radio, som erbjuder pod-radiokurs med manus-skrivande, redigering och diskussioner om demokrati och yttrandefrihet. Andra samarbetspartners är Kodcentrum, som undervisar i programmering, Ungdomsmottagningen, Kulturskolan, Räddningsmissionen och flera enskilda aktörer. Samtliga aktiviteter har koppling till läroplanens mål.
– En av våra mest populära aktiviteter är simundervisningen. Simkunnighet krävs för att få ett godkänt betyg i idrott, berättar Jaballah.
Bland de enskilda aktörerna finns logopeden och musikalartisten Evelyn Jons. Hon undervisar i retorik för åttondeklassare och tycker att arbetet gett henne nya perspektiv. Jons berättar hur hon tidigare många gånger känt sig utlämnad till en medial verklighet som bara visar problem.
– Känslan av hopplöshet lindras direkt när jag möter dessa människor.
Ungdomarna här är ruskigt medvetna om sin situation, men de vill inte vara statistiken. Ge dem förebilder de kan respektera och kompetent personal så händer det grejer. De som kommit en gång till vår aktivitet kommer tillbaka.
Dagen efter Uppdrags gransknings 20-minuters-reportage om Sjumilaskolan kom det fram en tjej från klassen, berättar Jons.  ”Vet du att 26 procent av killarna i min skola är kriminella?” undrade tjejen, och tillade att hon inte varit rädd innan, men att hon blivit det nu.
– Hon försökte bara hantera den information hon fått. Vi behöver få ut ett annat budskap till människor. Jag älskar att jobba här och möts av både intresse och respekt, förklarar Jons.
Evelyn Jons tror absolut att verksamheter som Skola i centrum kan förändra en stadsdel, men att det kommer att ta tid. Verksamheten behöver vinna lokalsamhällets förtroende och det gör de genom att vara stadigt närvarande, säger hon.
– Ungdomarna letar efter alternativ. Vi behöver få föräldrarna att lita på att skolan kan ta hand om deras barn, särskilt tjejerna. Det måste få ta tid, och det kräver kunskap om hur barn och ungdomar utvecklas. Om man får dålig statistik ett år så kan verksamheten blåsas av, och det får inte hända. Nu måste vi få jobba på.
Om enhetschef Kicki Jaballah får önska sig något är det att fler företag ska vilja komma i kontakt med barn och vårdnadshavare.
– Sjumilaskolans elever och vuxna behöver möta människor med kompetens, som berättar om sina liv och erbjuder praktikplatser. Allt vi gör behöver vara kopplat till både läroplan och verklig vardag, avslutar Jaballah.

Skola i centrum

Skola i centrum är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, näringsliv, civilsamhälle, universitet och andra aktörer. Satsningen på Sjumilaskolan har till syfte att öka elevers möjligheter att utveckla sitt lärande och nå en god måluppfyllelse.
Skola i centrum är en frivillig förlängning av skoldagen och har varierande aktiviteter för alla elever måndag till fredag klockan 14–20. Alla aktiviteter har koppling till läroplanens mål. På lördagar innefattar aktiviteterna även vårdnadshavare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV