Radar · Nyhet

Nu börjar Göteborg satsa på bostäder

Fram till år 2021 ska det byggas 7 000 nya bostäder i Göteborg, utöver ordinarie byggnation. I tisdags inleddes arbetet med satsningen som också följs av regeringen.

I tisdags gick startskottet för projektet Bostad2021, som innebär att Göteborg ska bygga 7 000 nya bostäder innan år 2021, utöver ordinarie bostadsproduktion. Först ut av de 31 projekt som ingår i satsningen är Stena fastigheters projekt på Fyrklöversgatan på Hisingen.
Projektet bygger på en ny arbetsmetod som nu testas Göteborgs stad tillsammans med ett 30-tal byggaktörer. Vanligtvis arbetar man först med detaljplan och tar därefter tag i frågor om bygglov och projektering, men i och med den nya metoden sker de här processerna parallellt. Detta gör att byggprocessen kan snabbas på.
Det nya arbetssättet har dragit till sig regeringens intresse eftersom det skulle kunna användas även i andra kommuner. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) var på plats under invigningen på Fyrklöversgatan.
– Bostadsbristen ser vi inte bara i Göteborg utan i de flesta kommuner i Sverige. Vi följer den här satsningen med spänning och tar del av den forskning som följer. Den här satsningen kommer påverka byggnadsprocessen generellt i Sverige och även bidra till ett mer hållbart samhälle. Bostadsbyggandet ligger på höga nivåer i Sverige just nu, och för att det ska förbli så behöver även processerna effektiviseras, sade han.
De sista detaljplanerna som ingår i Bostad2021 kommer att antas under vintern. Därefter kan byggandet av samtliga bostäder dra igång.