Radar · Nyhet

Förskolor brister i solskydd

En ny rapport från Miljöförvaltningen och Miljömedicinskt Centrum på Sahlgrenska visar att var fjärde förskola brister i solskydd. De flesta förskolor är dock villiga att bättra sig säger miljöinspektör Hilde Herrlund.

Sedan år 2015 gör Miljöförvaltningen i Göteborg inspektioner på förskolor för att se hur deras solskydd ser ut. För trots allmänheten idag har kunskap om att hudcancerfallen ökar och att risken ökar om man exponeras för mycket solljus, så brister många skolor i solskydd. Så mycket som en av fyra förskolor har otillräckligt med solskydd, visar den första rapporten som är baserad på besök på 202 förskolor. Studien om förskolors utemiljö, som gjorts ihop med Miljömedicinskt Centrum på Sahlgrenska, undersökte även luftkvaliteten och ljudnivåerna på förskolorna. På ljudnivåer passerade alla undersökta förskolor med godkänt, medan 9 av 10 klarade halterna för kvävedioxid.

– Äldre förskolor som byggdes för länge sedan har kanske inte med tanken på solskydd, säger Hilde Herrlund, miljöinspektör på Miljöförvältningen i Göteborg.

Hon är mitt uppe i att genomföra inspektioner på förskolor runt om i staden, och ambitionen är att kunna få koll på stadens alla 592 förskolor.

– De flesta är villiga att göra förbättringar, men vi får göra bedömningar i varje enskilt fall – för bland används rastgårdar som inte tillhör förskolan eller delas med någon annan aktör, säger Hilde.
När det kommer till att använda solskyddsfaktor på barnen är det upp till de olika förskolorna hur de vill göra och olika policys råder runt om i staden.