Radar · Nyhet

Ersättningsbussar på Hisingen räcker inte

Sommarens totala avstängning av spårvagnstrafiken på Hisingen hade kunnat undvikas och ersättningsbussarna har inte fungerat som de ska. Lokala politiker protesterar mot hur ärendet hanterats när halva Göteborg står utan spårvagnar.

Under sommarmånaderna har Hisingsborna inte fått se skymten av de ordinarie spårvagnslinjerna 5,6,10 och 13. Istället har ersättningsbussar trafikerat sträckorna. Dessa bussar har varit kraftigt överfulla och det har varit svårt för trafikanter med barnvagn eller rullstol, skriver sex lokala politiker i ett öppet brev till Västtrafik.

”Bussarna är ofta försenade och resenärerna, som inte vågar lita på att nästa buss kommer inom rimlig tid, fyller dem till bristningsgränsen. Av- och påstigning blir utdragen, komplicerad och osäker, särskilt för barnvagnar. Även andra busslinjer, som passerar de indragna spårvagnshållplatserna, blir överbelastade. Vi ser med stor oro på denna situation” skriver Jahja Zeqiraj, Patrik Helgeson, Håkan Hallengren, Monika Djurner, Patrick Gladh och Mikael Wallgren, som representerar stadsdelarna Norra och Västra Hisingen samt Lundby.

De säger sig både ha upplevt problemen själva och fått höra det från invånare i stadsdelarna. Västtrafik bekräftar att det fanns problem i början av sommaren men menar att dessa nu är borta tack vare att de har satt in fyra extra bussar. Nu trafikerar 18 bussar sträckorna, vilket är två färre än planerat. På Hisingen bor omkring en fjärdedel av Göteborgs invånare och med sina 200 kvadratkilometer utgör ön ungefär halva Göteborgs yta. Att den andra hälften hade varit utan spårvagnstrafik på sommaren är knappt tänkbart. Avstängningen har därmed en stark klassdimension, och nu kräver lokalpolitikerna att resenärerna ska kompenseras. ”Många boende längs Hisingens spårvagnsspår har låga inkomster och saknar bil. Vi anser inte att det är försvarbart att Västtrafik tar ut ordinarie taxa för resor med ersättningsbussen. Förtroendet för lokal service urholkas om vissa grupper saknar tillgång till fungerande transporter men samtidigt förväntas fortsätta att betala som tidigare” skriver de.

Kritiken lindras knappast av ett sent avslöjande att avstängningen hade kunnat undvikas helt eller delvis. Enligt uppgifter till flera medier har Skanska och MTH Højgaard, som genomför förarbetena till nya Hisingsbron, bytt metod för dessa arbeten, så att de går att genomföra helt utan att Göta älvbron stängs av. Beskedet om metodbytet kom i april vilket var för sent för övriga inblandade parter. Då var redan andra underhållsarbeten på sträckorna samt semestrar inplanerade.

– Vi hade ett möte med Västtrafik och Göteborgs spårvägar för att se om vi kunde göra något. Men vi kom fram till att vi inte kunde backa, lagt kort fick ligga. Samtidigt nyttjas ju avstängningen ändå. Vi kan till exempel se över banstandarden mellan Wieselgrensplatsen och Länsmansgården vilket är väldigt bra att vara klar med innan det stora byggkaoset i stan drar igång på allvar, säger Hugo Lepik, ansvarig för spårvagnsverksamheten på Trafikkontoret till Göteborgdirekt.