Radar · Nyhet

Reklambyråer går ihop mot trakasserier

Ett av alla branschupprop som tillkommit i samband med #Metoo-kampanjen är #sistabriefen. Där träder flera företrädare för reklambranschen fram för att uppmärksamma sexuella trakasserier. Nu går uppropet vidare med löpande möten med fokus på frågorna.

– Ambitionen med det här initiativet är att sätta en gemensam standard för hela reklambranschen. Alla ska kunna jobba utan att utsättas för trakasserier och orättvisor. Vi hoppas så klart att vi kan inspirera våra kollegor i resten av Sverige att också gå ihop och göra något på allvar, säger Victoria Malmberg, PR-konsult på Valentin & Byhr Reklambyrå.

Valentin & Byhr Reklambyrå är en av de 24 reklambyråer i Göteborg som gått ihop och inlett dessa branschgemensamma möten.

Första mötet ägde rum hos Sandberg Trygg, och tanken är att värdskapet ska ambulera för varje möte. Vid det första tillfället delade byråledarna med sig av erfarenheter och utmaningar och det blev tydligt att maktstrukturer är en prioriterad utmaning. Nästa möte, som ska äga rum i januari 2018, ska resultera i en gemensam handlingsplan.

– Det är viktigt att det sker en faktisk förändring till följd av #sistabriefen. Det handlar om mänskliga rättigheter. Då får man lägga konkurrensen åt sidan och jobba.