Radar · Nyhet

Press på MTR efter kaoset med pendeltågen

Efter den senaste tidens problem i pendeltågstrafiken kräver landstinget skärpning av  företaget MTR som kör tågen.

Enligt trafikförvaltningen har de många och kraftiga förseningarna främst orsakats av problem med infrastrukturen som Trafikverket ansvarar för. Men man erkänner att fordonsbrist förvärrat problemen och ställer nu krav på MTR. Mer resurser måste satsas på fordonsunderhåll, bemanningen i depåer och stationer måste öka och bussar måste sättas in vid störningar, enligt Trafikförvaltningen. Om inte Trafikförvaltningen ser tillräckliga resultat ska det kosta MTR pengar.

– Vi har sett en viss fordonsbrist under hösten och tidigare har vi hållit inne 50 miljoner kronor i betalning till MTR eftersom de inte levererat den trafik vi beställt. Nu håller vi inne ytterligare 50 miljoner kronor och vi har också begärt att få ett möte med MTRs huvudkontor i Hongkong, säger Caroline Ottosson, chef för trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande.