Glöd · Debatt

Låt KFUM bygga en idrottshall i Hagastaden

Marken bredvid Wennergren center, den så kallade ”Bensinmackstomten” är en av de sista tomterna inom Hagastaden som inte är planlagda och den del av stadsdelen som ligger i anslutning till Hagaparken och Brunnsviken. Övriga delar av området kommer att ha en mycket hög exploateringsgrad och inte några större utrymmen för allmän service som förskolor, skola och idrott. Det är nu mycket viktigt att ge skola, förskolor och idrottsverksamheter tillräckligt med utrymme för att bidra till att den täta Hagastaden kan bli en ny välfungerande stadsdel.

KFUM Central har erbjudit staden ett mycket bra koncept för marken. De är en non-profitorganisation med ett framstående arbete som främjar social hållbarhet, integration och jämställdhet sedan många år i Stockholm. Det är viktiga frågor för majoriteten i Stockholms stad och vi i Miljöpartiet anser att ett samarbete med KFUM borde främjas.

Det är mycket positivt för staden att KFUM har erbjudit att bygga och drifta en idrottshall som ska användas av skolorna under dagtid och av föreningslivet och idrottsföreningar under kvällstid. De erbjuder en anläggning som utformas för bollsport och gymnastik med en publikkapacitet på upp till 4000 åskådare. Idrottshallen ska vara öppen från 07.00 på morgonen till 23.00 på kvällen, sju dagar i veckan för idrottande barn och unga. Föreningen ser det som en stark motvikt till segregation och utanförskap som är ett stort problem i staden. Det blir en mötesplats för ett tryggare samhälle. KFUM önskar även koppla verksamheten till aktiviteter vid Brunnsviken.

Dessvärre har exploateringskontoret föreslagit att en kommersiell aktör inte ska få bygga på platsen. Detta är mycket olyckligt eftersom det finns flera samverkansvinster med en gemensam upphandling. KFUM och Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) skulle mycket väl kunna göra detta tillsammans. KFUM är beredda att endera bygga både skola och idrottshall eller enkom idrottshallarna och fotbollsplan. Då staden vill bygga och äga sina kommunala skolor själv är det sistnämnda det alternativ som troligen är att föredra.

Miljöpartiet vill att staden inleder förhandlingar med KFUM Central om att i samarbete med staden utveckla fastigheten.

· Markanvisning ska ges till KFUM Central för en idrottshall om minst 4 066 m2.

· Vi vill att det planeras för en skola med  cirka 1 300 elever och då givetvis i enlighet med utbildningsnämndens önskemål. En tillräckligt stor skolgård ska skapas, fotbollsplan kan anläggas på tak av idrottshall.

· Ett avtal skrivs som ger staden och skolor möjlighet att nyttja hallarna under skoltid. Idrottsförvaltningen måste garanteras ett önskvärt antal timmar för hyra av hallen.