Radar · Nyhet

Elever: ”Academedia ljuger”

Turerna fortsätter kring Academediaskolan som stängt av två vinstkritiska lärare från undervisning. Skolledningen har inför eleverna antytt att lärarna fört ut sina politiska åsikter till eleverna.

Förra veckan berättade Syre Stockholm om läraren Magnus Ekblom, som först varslades och sedan omplacerades från en av Academedias skolor.Det misstänker han har att göra med hans engagemang på fritiden mot vinstdrivna skolor. Nu rasar elever på skolan mot hur Academedia agerat.

I ett brev till eleverna antyder skolans ledning att Magnus Ekblom och Göran Drougge, som stängdes av efter att ha stöttat sin kollega, har propagerat för politiska uppfattningar inför elever.

”[Det finns] en skyldighet som lärare att inte föra ut sin egen politiska uppfattning till kollegor som inte vill delta i diskussionen, eller till elever” skriver skolledningen.

Syre Stockholm har varit i kontakt med flera av Magnus Ekbloms elever. Samtliga avfärdar att han någonsin skulle ha torgfört sina politiska åsikter inför eleverna. En av dem är Karin Melanoz .

– Jag vet överhuvudtaget inte vad Magnus personliga åsikter är. Det enda jag vet är att han är kritisk till vinster i välfärden och det är ingenting som någonsin påverkat undervisningen, säger hon.

Efter beskedet att Magnus Ekblom varslats gick några av hans elever in och gav skolan ett bottenbetyg via Facebooks recensionsfunktion. Flera elever vittnar om att rektorn därefter kom in och ”skällde” på eleverna för att de visat sitt missnöje på detta sätt.

Funktionen stängdes av och de negativa kommentarerna togs bort. Enligt Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog berodde det på att det kom så många att det inte hann besvaras. Det har Karin Melanoz svårt att tro på.

– Det var fem, sex stycken ur vår klass som hann kommentera innan det stängdes av, säger hon.

Karin Melanoz beskriver att klimatet på skolan förändrats efter att de båda lärarna tagits ur tjänst.

– Förut har det varit högt i tak, nu vet man inte vad man får säga och tycka, säger hon.

Paula Hammerskog uppmanar elever som känner sig dåligt behandlade att höra av sig till henne eller någon annan i ansvarig ställning.