Radar · Nyhet

Äldre hjälper grannar med avfall

Två pensionerade herrar i Hovsjö fick nog av röran vid återvinningsstationerna. De gick till bostadsbolaget Telge och erbjöd sig att informera hyresgästerna om sopsortering. Nu ingår de i ett pilotprojekt för ett renare Södertälje.

Problemen med nedskräpning har varit stora i hela Södertälje, så också i området Hovsjö där hyresgästerna slarvade med sopsorteringen. I somras fick Gulseren Buyubalik, enhetschef på Telge Hovsjö, besök av Walleed Mirza och Salah Al-Sam. De två männen, 81 och 71 år gamla, var boende i Hovsjö och hade fått nog av skräpet.

– De ville vara behjälpliga med att informera våra hyresgäster och lära dem sortera, säger Gulseren Buyubalik.

Initiativet mottogs mycket positivt, och de två männen har fått utbildning, både i sopsortering för att informera rätt, och även i hur man bemöter personer som kanske blir hotfulla eller arga. Sedan en vecka går Walleed Mirza och Salah Al-Sam runt i sitt eget bostadsområde och pratar med hyresgästerna. De kommunicerar på arabiska, som är många boendes modersmål, och på engelska.

– De flesta är positiva. Vi knackar på varje lägenhet och berättar hur man sorterar, att man ska lägga rätt skräp i rätt behållare, och inte vid sidan om. Vi förklarar att det ger ett dåligt intryck av området om det är skräpigt säger Walleed Mirza.

Om projektet ger positiva resultat planerar Telge Hovsjö att utveckla idén och genomföra den i samtliga fastigheter.