Radar · Nyhet

Självstyrande bilar utreds i Stockholm

Självkörande bilar kan bidra till en bättre stadsmiljö. Det hoppas Stockholms stad som ska utreda frågan. Men allt beror på hur tekniken används, menar Gröna bilister.

Självkörande bilar kan bidra till en bättre stadsmiljö. Det hoppas Stockholms stad som ska utreda frågan. Men allt beror på hur tekniken används, menar Gröna bilister.

– Det kan vara en del av lösningen för miljön, men inte per automatik, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson hos Gröna bilister.

Han ser två huvudscenarier som de självstyrande fordonen kan föra med sig. Å ena sidan kan tekniken användas för att göra människor mindre beroende av den egna bilen. Genom olika delningstjänster där man beställer en bil när man behöver den kan antalet fordon minska.

Å andra sidan skulle självstyrande fordon kunna användas för att bereda plats för ännu mer biltrafik, menar Martin Prieto Beaulieu.

– Det finns en vilja hos biltillverkarna att införa den här tekniken så att man kan fortsätta som vanligt förutom att vi slipper ha händerna på ratten, utan kan luta oss tillbaka i våra fina bilar och dricka en kopp kaffe, säger han.

I budgeten för Stockholms stad som presenterades i förra veckan fick trafiknämnden i uppdrag att undersöka vilka effekter självstyrande bilar kan få.

Förutom möjligheten att människor använder delningstjänster istället för att äga en egen bil finns förhoppningar om att bilar som parkerar sig själva ska kunna ge mer plats i staden för gång och cykeltrafik. Detta eftersom självstyrande fordon kan stå tätare ihop när ingen förare ska kliva i och ur. Martin Prieto Beaulieu, vill tona ner betydelsen.

– Visst kan man packa bilar i parkeringshus. Men här krävs en stor förändring av hela trafiksystemet. Vi kommer inte ifrån att det finns en fysisk begränsning i staden. Antalet bilar måste ner oavsett om de är självstyrande eller inte, säger han.

Samtidigt tycker han att politiker ska engagera sig i frågan om självstyrande bilar.

– Politikernas roll är viktig. Krutet måste läggas där det ger mest effekt för klimatet och stadsmiljön.