Radar · Nyhet

Papperslösa barnfamiljer får rätt till försörjningsstöd

Papperslösa föräldrar i Stockholm ska få rätt till försörjningsstöd. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags. Vuxna papperslösa kan däremot fortfarande bara få så kallat nödbistånd.

Efter en lång debatt klubbades den rödgrönrosa majoritetens förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Stockholm närmar sig därmed Malmö och Göteborg där papperslösa oavsett ålder kan få försörjningsstöd.

Beslutet är viktigt för att barn till papperslösa ska få en mer dräglig tillvaro, tycker socialborgarrådet Åsa Lindhagen. För alla barnfamiljer med försörjningsstöd slår Stockholm stad nu också fast att pengar ska beviljas för fritidsaktivieter och dator. Dessutom ska en extra sommarlovspeng delas ut i juni till familjer där föräldrarna haft försörjningsstöd under lång tid.

– Alla barn har rätt till en meningsfull fritid och att få göra något roligt på sommarlovet. Därför är det så viktigt att vi stärker barnperspektivet för det ekonomiska biståndet så att barnfamiljer kan beviljas extra medel, säger Åsa Lindhagen.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade nej till förändringarna.