Radar · Nyhet

Stort behov av laddstolpar

Det behövs 25 000 laddstolpar  i Stockholm 2030 om trafikverkets prognos för antalet elbilar slår in.

Nu vill Stockholms stad locka företag att sätta upp laddstolpar på utpekade platser i staden. Målet till 2020 är 500 laddstolpar på gatorna. Redan vid det här årets slut hoppas man på ett hundratal stolpar på gatorna, utöver ungefär 1 000 som finns i stadens parkeringshus.

– Vi ser en fascinerande utveckling när stora bilföretag inser värdet av att ställa om, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, till Svenska Dagbladet.

Ringvägen väster om Götgatan och Valhallavägen är de gator som kan få det största antalet laddstolpar.

De företag som ansöker om att sätta upp laddplatser ska stå för installation liksom drift och underhåll av laddarna, medan staden står för skyltning.