Radar · Nyhet

Chalmersforskare vill ha flygskatt

Den 1 mars diskuterades frågan om en svensk flygskatt i riksdagens trafikutskott. I samband med det publicerade forskare från Chalmers och KTH en debattartikel i Dagens samhälle där de förespråkar införandet av en flygskatt i Sverige.

I en intervju med P4 Göteborg säger Anna Elofsson, doktorand vid Chalmers och en av författarna bakom artikeln, att det finns tänkbara lösningar som skulle fungera bättre än en flygskatt, till exempel koldioxidskatt på flygbränsle för internationellt flyg. Dessa alternativ hindras dock idag av internationella regelverk.

– De realistiska alternativen som finns kvar är inte så många och det var det vi ville belysa. Flygskatten är kanske inte så dum ändå, när man tar in realismen i det hela, vad som faktiskt går att införa nu.

Sedan regeringen lade fram sin nya flygstrategi i januari har frågan om flygskatt varit hett omdebatterad och mött kraftig kritik från flera håll. Bland annat skrev moderaten Jonas Ransgård, ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, och Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt flyg, i en debattartikel i GP den 28 februari att västsvenskt näringsliv och besöksnäring skulle drabbas, samtidigt som miljövinsterna skulle bli försumbara. Andra menar att en flygskatt skulle slå mot landsbygden i landets norra delar och på Gotland.

– Det finns få vetenskapliga granskande analyser av samhällsekonomiska effekter av flygskatter från andra länder, säger Anna Elofsson till P4. Vi har dock en australiensisk studie som visar att turismindustrin påverkas negativt av en passagerarskatt, men inte ekonomin som helhet. Vi har ett förslag (i debattartikeln, reds. anm.) på att undanta till exempel Norrland och Gotland från en skatt, för att bibehålla tillgängligheten där inte alternativ såsom tåg finns.

Efter att ha tagit upp frågan meddelade trafikutskottet att man anser att inriktningen för regeringens flygstrategi bör ändras och fokusera på stärkt konkurrenskraft. S, MP och V reserverade sig. Riksdagen ska debattera och ta beslut i frågan den 16 mars.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV