Glöd · Debatt

Angeredsutmaningen ger unga hopp om framtiden

Många unga människor som idag lever i socioekonomiskt utsatta områden, de som vi i folkmun kallar förorter, har ett mycket begränsat kontaktnät utanför släkt, stadsdel och skola. Det som är självklart för en ungdom från innerstaden är inte alls självklart för en ung kille eller tjej som lever i förorten och vice versa. Vad de har gemensamt är oftast mer än vad som skiljer dem åt: drömmar, längtan, skolstress, förväntningar och allt vad det innebär att vara en ung människa av idag.

Men, skillnaden mellan våra ungdomar i förorten och ungdomarna från innerstaden och icke-utsatta områden är förutsättningarna. För att nå sina mål och våga drömma stort behöver man känslan av att man kan lyckas, andra som tror på dig och förebilder som visar vägen och öppnar dörrarna.

Vi vet idag att skolan är en av de allra viktigaste arenor vi har för att utvecklas, få kunskap och lära oss de demokratiska värden som samhället ska vila på. Men för att få känna att man är en del av samhället, lära sig sociala koder och förstå hur arbetslivet fungerar måste man också få lov att testa och utveckla sina förmågor och allra bäst gör man detta genom att i praktiken pröva sig fram. Därför ställdes i december 2013 frågan till socialt engagerade företagare och andra ledare i göteborgsområdet: Vad kan ni göra för ungdomarna på Angeredsgymnasiet? Hur kan ni hjälpa dem att få kontakt med arbetslivet och få chansen att pröva på? Gensvaret var överväldigande och så föddes framgångskonceptet Angeredsutmaningen på Angeredsgymnasiet.

Inledningsvis var Angeredsutmaningen ett initiativ för att skapa bryggor mellan skola och externa partners inom näringsliv och offentlig sektor. Att ge eleverna en chans att ta del av deras nätverk för att stödja sina framtida jobbmöjligheter. I dag har vi lyckats skapa en arbetsmetod och modell för hur en gymnasieskola framgångsrikt kan samverka med näringslivet och skapa, men också utveckla, arbetssätt kring vad som väntar studenterna under och efter avslutade studier.

Det är fantastiskt att allt fler företag har insett vilken potential det finns hos våra elever. Företagen konkurrerar faktiskt om dem, de vill vara en del av elevernas integration och motverka deras utanförskap. Vi vågar påstå att det blir förbättrade studieresultat, eleverna får in en fot på arbetsmarknaden och de får också nya perspektiv på vad de vill bli, kan bli och vad som krävs av dem och hur viktigt det idag faktiskt är med en gymnasieexamen, den är ju biljetten till arbetslivet.

Genom att anställa en elev på vår skola är du med och bygger upp en ung människas självförtroende och första viktiga steg ut på arbetsmarknaden.

Alla ungdomar har inte tillgång till välutbildade föräldrar som kan hjälpa till med läxor och annat hemarbete från skoldagen. Att ställa upp som frivillig läxhjälp och vara beredd att lösa matematikuppgifter eller resonera med ungdomar om andra skolproblem kan vara till stor hjälp, men att också ha förebilder är centralt för att lyckas. Och att ha förebilder inom arbetslivet är inte alla förunnat. Förutom läxhjälp kan man bidra till ungdomarnas framtid genom mentorskap, stipendier eller praktikplats. Så visst antar du utmaningen att bidra till ett bättre samhälle!