Radar · Nyhet

Sex miljoner till naturvård

Robin Haldert/TT | Västra Götalands kommuner har fått sex miljoner kronor för lokal naturvård och friluftsliv.

Femton kommuner i Västra Götaland får dela på sex miljoner kronor för lokala naturvårdsprojekt. I Göteborg ska man röja längs kusten och underlätta havsöringens vandring.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat sex miljoner kronor för satsningar på lokal naturvård i länet, så kallat Lona-bidrag. Syftet med bidraget är att stimulera kommuners långsiktiga naturvårdsengagemang.

I 2017 års omgång får 15 kommuner i länet dela på miljonerna, som fördelas på 29 olika projekt. Mycket av pengarna går till att rusta upp vandringsleder och till inventeringar av olika slag, men bland de beviljade projekten finns också fortbildning i utomhuspedagogik, anläggning av ängar vid en golfbana och en podcast om naturvård och marin ekologi som riktar sig till allmänheten.

Göteborgs kommun får ett av de största beloppen, 505 000 kronor, för att restaurera 2–3 hektar kustområde som håller på att växa igen. Genom att röja främjar man arter och naturtyper som trivs i öppna marker. Göteborg får också 255 000 kronor för att gynna havsöringens vandring genom att riva hinder i Krogabäcken i Billdals park.

Lokala naturvårdssatsningen Lona initierades av regeringen år 2004 och har pågått sedan dess, med undantag för några år. De flesta av Sveriges kommuner har sökt och fått bidrag genom åren, vilket gör det till den hittills största nationella satsningen för att öka intresset för lokal naturvård och friluftsliv. I Västra Götaland har omkring 90 miljoner delats ut till drygt 470 projekt, varav ett hundratal pågår just nu.

Enligt en rapport från Naturvårdsverket som släpptes 2017 handlar de flesta projekt om att ta fram underlag, sprida information och bygga upp kunskaper. Många rör även restaurering, skydd och förvaltning. Samma rapport visar också att bidraget kan vara avgörande för det lokala naturvårds- och friluftsarbetet i mindre kommuner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV