Radar · Nyhet

Renoveringar ger chockhöjda hyror

När miljonprogrammets bostäder renoveras uppstår frågan om vad som är nödvändig upprustning och så kallad lyxrenovering. I Alby har hyrorna stigit med runt 40 procent efter att den nya fastighetsägaren låtit uppgradera tomma lägenheter. Oacceptabelt, menar Hyresgästföreningen.

På senare tid har lägenheter i miljonprogramsområde renoverats med krafigt höjda hyror som följd. Då dessa områden till stor del bebos av låginkomsttagare har många inte råd att bo kvar. På Albyberget i södra Stockholm har fastighetsägaren Mitt Alby, som köpte ett lägenhetsbestånd av Botkyrkabyggen för fyra år sedan, börjat renovera lägenheter som blivit tomma. Hyran har därefter stigit med 40 procent. Jannika Ojeda har bott på Albyberget i tolv år och bevakar utbudet eftersom hon söker en större lägenhet.

– För några veckor sedan dök det plötsligt upp lägenheter med väldigt konstiga priser. Vi bor i en trea nu som kostar 6300, och motsvarande trea i samma storlek hade en hyra på 9025. När en lägenhet blev tom la de inte upp den som ledig, utan de lät renovera den först. Och det görs inte stambyten, utan det verkar vara något slags ytrenovering, säger Jannika Ojed.

Forskaren Mikael Mangold har bland annat ägnat sig åt att studera miljonprogrammets utmaningar. Han menar att upprustningsbehovet hos dessa bostäder är väldigt varierande.

– Vissa fastighetsägare renoverar mer, andra har en bit kvar. Byggnader slits olika, och många var av god kvalitet när de uppfördes. För de områden som ligger centralt finns ju marknadsekonomiska incitament att renovera mer, medan perifera områden ofta blir eftersatta, säger han.

För Jannika Ojeda är det uppenbart att Mitt Alby agerar utifrån ett vinstintresse, trots att man vid  upphandlingstillfället lovat det motsatta.

– Varför ha denna standardhöjning som motivation för att höja hyran? Det känns som att de vill ha dit andra människor, vi ska inte bo där utan de det ska de som har mer pengar.

Hyresgästföreningens Simon Safari, ordförande för Stockholmsregionen, hänvisar också till att Mitt Alby förbundit sig till att bidra till utvecklingen i området, inte tjäna pengar på det.

– Hänsyn måste tas till hyresgästernas möjligheter, säger han.

– Lägenheter som inte är slitna renoverar vi inte. Men det finns ett stort renoveringsbehov i många lägenheter. Intresset för de nyrenoverade lägenheterna är stort, även bland boende på Albyberget. Det finns många som vill flytta till dem. Det här är ingen lyxrenovering utan en hållbar renovering på alla sätt, säger Mitt Albys VD Stefan Dahlbo till Mitt i.