Radar · Nyhet

Nya båtlinjer kan bli verklighet i innerstan

Trafikera Stora Essingen med pendelbåtar. Det kräver boende på innerstadsön i ett upprop. Det ansvariga landstingsrådet som vill se mer kollektivtrafik på vatten är försiktigt positiv.

Kollektivtrafikresenärerna på Stora Essingen är luttrade. Tvärbanan har varit avstängd i långa perioder. På vintern har halka ibland gjort det svårt för buss 1 att ta sig till den kuperade ön.

– Vi är vana vid mycket strul. Nu ska det dessutom byggas 1300 bostäder på Essingeöarna och kollektivtrafiken är redan överbelastad. Vi vill ha en hållbar lösning, säger Åsa Frostfeldt, en av de boende på Stora Essingen som ligger bakom uppropet.

Lösningen ligger i en ny pendelbåtslinje, menar de 205 boende på Stora Essingen som skrivit under uppropet som i måndags lämnades till Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd.

Och han öppnar för att Stora Essingeborna kan få som de vill. I början av 2018 ska pendelbåtsutredningen lägga fram en delrapport. Den undersöker nu var nya pendelbåtslinjer kan bli aktuella. Gustav Hemming vill inte föregå utredningen, men tror att linjer som omfattar Stora Essingen kan vara värda att titta på. Att han vill se mer kollektivtrafik på vatten är han klar över.

– Det är ett uppskattat trafikslag, människor tycker om att åka båt. Det kan bidra till att locka människor att åka kollektivt, säger han.

Landstingsmajoritetens vilja att utnyttja vattenvägarna mer för kollektivtrafiken har sedan 2011 resulterat i tre linjer. Linjen mellan Frihamnen och Nybroviken via Lidingö och Nacka beskriver Gustav Hemming som en succé. Där har resandet ökat år från år. Också försökstrafiken mellan Klara Mälarstrand och Ekerö har varit så populär att landstinget beslutat att permanenta den. Däremot har Riddarfjärdslinjen mellan Södermalm och Kungsholmen lockat få trafikanter och kommer att läggas ned.

Gustav Hemming menar att de låga investeringskostnaderna i jämförelse med nya vägar och spår talar för nya pendelbåtar. Däremot har driften än så länge varit dyr.

– Vi bedömer att det går att få ner kostnaderna. Jag jobbar ganska hårt på att få en mer effektiv pendelbåtstrafik så att vi kan bygga ut den. Stockholm är en sjöstad och det kan korta resvägarna.