Radar · Nyhet

Kollektivhus klädde höghus i solceller

Kollektivhuset Stacken i Bergsjön är nu klara med ombyggnationerna av höghuset som är av klassisk miljonprogramsstandard till ett så kallat passivhus.

Ett passivhus är ett hus som är så isolerat att den enda värmekällan som ska krävas är människorna och hemelektroniken i huset, förutom vid extrem kyla då viss tillskottsvärme kan behövas.

Hela fasaden på det nio våningar höga huset består numera även av solceller – en variant som kostade ungefär lika mycket som att använda ett traditionellt fasadmaterial.

Lösningen är unik i svensk kontext. Energibesparingarna samt ett bidrag på en tredjedel av totalbudgeten har möjliggjort att passivhusprojektet har kunnat åstadkommas helt utan att höja hyrorna för de boende.