Radar · Nyhet

Riksdagsledamöter debatterade integration

Den 13 mars hölls en debatt med representanter från riksdagspartierna på Stadsbiblioteket. Integration var ämnet för kvällen och publikintresset var stort.

Många hade samlats på Stadsbibliotekets trappscen för att höra när riksdagsledamöter debatterade integration i måndags. På plats för de olika partiernas räkning var Gunilla Carlsson (S), Robert Hannah (L), Mikael Jansson (SD), Maj Karlsson (V), Cecilia Magnusson (M), Aron Modig (KD) och Annika Qarlsson (C). Miljöpartiet fanns inte representerat på grund av ett återbud.
Moderatorn Dick Henriksson inledde debatten med påståendet att jobb, skola och bostäder är integrationsfrågans tre huvudområden – höll ledamöterna med? Liberalernas Robert Hannah påpekade att kontexten är bredare än så och betonade jämställdhetsfrågan. Gunilla Carlsson (S) nämnde civilsamhället och föreningslivet som ett fjärde viktigt område, medan Sverigedemokraternas Mikael Jansson talade om begränsad invandring och lojalitet mot den svenska kulturen.

Merparten av debatten rörde jobbfrågan. Lärlingsanställningar, vuxenutbildning, enkla jobb och sänkta ingångslöner avhandlades och förespråkades i högre eller mindre grad av de flesta ledamöterna. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna motsatte sig båda sänkta löner med argumentet att det skapar ett klassamhälle.

Deras alternativa förslag skiljde sig dock åt: Maj Karlsson menade att vi måste ta vara på den arbetskraft som kommit till Sverige de senaste åren och låta dem komma in på arbetsmarknaden på lika villkor, medan Mikael Jansson argumenterade för att ”hjälpa folk i deras närområde istället för att vi ska få hisspojkar i Sverige”.

Det var överlag en lugn debatt. Kvällens hetsigaste ordväxling stod Maj Karlsson (V) och Cecilia Magnusson (M) för i en diskussion om jobb och bidrag. Flera av ledamöterna ifrågasatte också Sverigedemokraternas Mikael Jansson och menade att han inte pratade om integration utan endast om att begränsa invandringen. Jansson kontrade med att inga andra partier hade någon lösning på hur fler människor ska få jobb i Sverige.

”Jag har bott i Sverige i 50 år. Jag vet inte om jag är integrerad eller inte.”

Efter debatten fick publiken möjlighet att ställa frågor. Det spanns då vidare på ämnen som jämställdhet och hederskultur, risken för lönedumpning på arbetsmarknaden och Sveriges fredsarbete. Någon uttryckte hur trött hen var på den ensidiga och nationsfokuserade debatten i Sverige och menade att integration måste handla om att alla arbetar gemensamt för en bättre värld, med tanke på klimatförändringarna.

Den kanske mest träffande kommentaren kom från en äldre herre när kvällen precis led mot sitt slut:

– Jag har bott i Sverige i 50 år. Jag vet inte om jag är integrerad eller inte.