Radar · Nyhet

Göteborg ska bli en vattenklok stad

Under veckan diskuterades framtidens vattenutmaningar på konferensen Embrace the water i Göteborg. Samtidigt antog staden en rad principer för att bli “vattenklok”.

I början av veckan anordnades den internationella vetenskapliga konferensen Embrace the water i Göteborg, med fokus på vatten och hållbar samhällsplanering. Där möttes stadsplanerare och forskare för att diskutera vattnets roll i städerna, tillsammans med inbjudna talare så som FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson. Bland annat diskuterades hur man kan hantera klimatrelaterade problem som skyfall och översvämningar, hur man engagerar medborgare i vattenfrågor och hur vatten kan användas för att göra ett område med attraktivt att bo i.

I samband med konferensen antog Göteborg principerna för Water wise cities, “vattenkloka städer”. De har tagits fram av International water association (IWA) som är världens största internationella vattennätverk. Det finns sammanlagt 17 principer, varav Göteborg kommer att fokusera på fem. Det handlar bland annat om att skydda vattenresurser, möjliggöra styrmedel som främjar vattenkloka åtgärder och att utforma multifunktionella ytor i staden som minskar översvämningsrisk. Det kan exempelvis handla om att bygga skateparker i lågt belägna områden, som kan fånga upp vatten vid skyfall och minska risk för översvämning.

Konferensen är en del i stadens satsning “Världens bästa stad när det regnar”, som i sin tur är kopplad till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. I målbilden för satsningen står det bland annat att Göteborg ska vara en kunskapsstad i världen för hantering av regn- och dagvatten och att människor ska lockas till staden när det regnar.