Radar · Nyhet

Academedia varslade vinstkritisk lärare

Läraren Magnus Ekblom varslades om avsked från en av Academedias skolor. Skolledningen påstod att han var illojal, men vägrade att precisera hur. Efter att facket ingripit drog skolan tillbaka avskedet, men omplacerade Magnus Ekblom och stängde av kollegan Göran Drougge som visat sitt stöd.

Magnus Ekblom är sedan nio år tillbaka lärare på en av koncernen Academedias skolor i Stockholm som han inte vill att vi pekar ut med namn. På sin fritid har han på olika sätt tagit ställning mot skolors rätt att göra vinst.

Bland annat administrerar han Facebookgruppen ”Elevintresse före vinstintresse” och har skrivit flera debattartiklar tillsammans med den nu avstängda kollegan Göran Drougge. Nu misstänker han att detta – eller deras fackliga engagemang – är skälet till att arbetsgivaren vill bli av med dem.

– Vi har aldrig fått reda på vad vi gjort. Jag vet inte om det handlar om att vi är kritiska till marknadsstyrningen eller om att vi haft en välfungerande fackförening på skolan och drivit krav. Förmodligen är det en kombination, säger han.

Tidigare i höst varslades Magnus Ekblom om avsked och anklagades av skolledningen bland annat för att ha varit grovt illojal. Han stängs av från arbetet och kallas till ett möte där skolledningen erbjuder honom en summa pengar för att säga upp sig frivilligt. Någon närmare förklaring till vad han skulle gjort sig skyldig till får inte Magnus Ekblom.

En vecka senare möts Magnus Ekbloms fackliga ombud och skolledningen. Ekblom avböjer erbjudandet om att bli utköpt och fackombudet begär att skolan ska konkretisera vad Ekblom ska ha gjort. Då backar arbetsgivaren från uppsägningen, men Magnus Ekblom får inte gå tillbaka till jobbet.

Istället får han beskedet att han ska omplaceras till en annan skola efter jul med hänvisning till arbetsgivarens rätt att ”leda och fördela arbetet”. Magnus Ekblom får nu också en ny förklaring: Han har haft samarbetssvårigheter, men återigen utan exempel på situationer där det visat sig.

Magnus Ekblom är vald till skyddsombud på skolan och har haft flera fackliga uppdrag under åtta års tid. Det gör historien extra graverande för Academedia, menar Lärarnas riskförbunds distriktsordförande i Stockholm stad Ragnar Sjölander:

– Det är särskilt allvarligt att någon med ett fackligt uppdrag blir utsatt för en sådan här åtgärd. Det påverkar bilden av arbetsgivaren, säger han.

Ragnar Sjölander tolkar Academedias agerande som att man inte respekterat de anställdas rätt att yttra sig som medborgare och blandat ihop det med aktiebolaglagens krav på lojalitet med arbetsgivaren.

– Det finns ett starkare lojalitetskrav på dem som är anställda i privat sektor. En anställd får inte påverka arbetsgivarens förutsättningar att bedriva verksamheten, säger han.

Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog tillbakavisar bestämt att man vill tysta medarbetare. Hon menar att åtgärderna har andra orsaker som hon inte anser sig kunna gå in på.

– Vi skulle aldrig någonsin agera mot en medarbetare på grund av dennes åsikter, oavsett vad det gäller. Man har all rätt att framföra sina åsikter i alla offentliga kanaler som finns. Det är grundläggande demokratiska rättigheter vi pratar om, säger hon.