Radar · Nyhet

Västra Götaland har landets billigaste vård

Vården i Västra Götaland är den billigaste i landet, visar den årliga undersökningen från Sveriges kommuner och landsting.

I snitt kostar vården i länet 23 128 kronor per invånare och år. I kostnaden ingår alla sjukvårdskostnader utom hemsjukvård och tandvård.

Dyrast är vården i Stockholm, där den kostar 26 264 kronor per invånare och år. Rikssnittet ligger på 24 525 kronor.