Radar · Nyhet

Så mycket släpper byggmaskinerna ut

Trafikkontoret har låtit undersöka hur mycket maskinerna i byggentreprenader påverkar klimatet. Rapporten visar att det skulle ha stor effekt att välja miljövänliga drivmedel.

Det byggs på längden och tvären i Göteborg just nu. För att få ökad kunskap om byggentreprenadernas klimatpåverkan har Trafikkontoret genomfört ett pilotprojekt på byggarbetsplatsen i Tuve centrum där man mätt drivmedelsförbrukningen i arbetsmaskinerna.

Resultatet av undersökningen visar att maskinerna förbrukade drygt 25 ton drivmedel under de 3 800 timmar som de var i bruk. Utsläppen beräknades till 55 ton koldioxid, vilket motsvarar 18 tur- och returresor mellan Sverige och Thailand.

I mätningarna ingår inte tomgångskörning. Detta togs bort efter krav från branschaktörerna.

I rapporten konstateras att valet av drivmedel i fordonen har stor betydelse för klimatpåverkan. Skulle man använda diesel gjord på 100 procent förnyelsebara bränslen hade utsläppen minskat till 9 ton koldioxid, enligt beräkningarna.

Man slår också fast att val av miljövänliga drivmedel skulle ha väl så stor effekt på klimatet som att planera entreprenaden på ett effektivt sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV