Radar · Nyhet

Överskott satsas på nya SL-bussar

550 miljoner. Så stort beräknas SLs överskott bli för 2017. Nu planeras för en storsatsning på busstrafiken, skriver Svenska dagbladet.

Resandet med kollektivtrafiken har under året ökati snabbare takt än befolkningen. SL har därför dragit in 238 miljoner kronor mer än förväntat i biljettintäkter.

Nu ska bussarna bli fler.

– Vi kommer att göra en riktad satsning på busstrafiken på ungefär 110 miljoner kronor, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) till Svenska dagbladet.

Var de nya bussarna ska gå kommer att utredas. Därutöver kommer en del av pengarna användas för att behålla direktbussar till ett antal Södertörnskommuner.