Radar · Nyhet

Jämlikhetsivrare är miljövänligast

Människor som vill ha ett jämlikt samhälle beter sig mer miljövänligt än de som föredrar hierarkier. Det visar en ny studie där forskare från Göteborgs universitet medverkat.

I en internationell studie har forskare undersökt människors syn på jämlikhet och på miljön. Drygt 5 000 deltagare från 25 olika länder deltog i studien, där de bland annat fick ange i vilken utsträckning de tyckte att överlägsna grupper bör dominera mer underlägsna och om vi bör sträva efter ett jämlikt samhälle eller inte. I undersökningen ingick också frågor om vilken syn man hade på klimatfrågan och om man var villig att handla miljövänliga produkter eller ge pengar till miljöorganisationer.

Resultatet visar att de som strävar efter plattare maktstrukturer i samhället beter sig mer miljövänligt än de som uppskattar hierarkier.

− Vi tolkar resultaten som att människors syn på relationer mellan grupper överförs till synen på naturen. De som tycker att vissa grupper bör dominera över andra tenderar också att tycka att människan bör dominera över naturen, säger Lars-Olof Johansson, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien, i en artikel på universitetets hemsida.

Forskarna konstaterar vidare att i länder med ojämlikhet tenderar inställningen ”var man för sig själv” att förstärkas, och att det i förlängningen verkade legitimera synsättet att individen har rätt att använda sig av naturen för egen vinning.

− Samband vi kan se mellan individen, samhället och graden av miljöhänsyn visar att det även ur miljösynpunkt är viktigt med jämlikhet. Det pekar också på vikten av att koppla det globala klimatarbetet med en strävan efter mer jämlika samhällen, säger medförfattaren Gró Einarsdóttir, doktorand i miljöpsykologi.