Radar · Nyhet

Hemlösa lovas bättre vård

Länets hemlösa ska få bättre sjukvård. Det hoppas Stockholms landsting som nu gör en ny upphandling och samlar vården på ett ställe. Samtidigt ska landstinget nu följa lagen när det nya avtalet skrivs.

I dag finns bara en enda vårdplats på Ersta diakonis slutenvård för hemlösa. Med den nya upphandlingen ska slutenvården utökas till minst sex platser. Samtidigt samlas öppenvård och slutenvård på ett ställe. På ett och samma ställe ska man hitta exempelvis psykiatri, tandvård och kvinnosjukvård.

– Det handlar om att ta hänsyn till att hemlösa kan ha behov av en mer sammanhållen vård, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets beredning för hälsa, psykiatri och jämlik vård.

Samtidigt ska vården arbeta mer uppsökande och ta kontakt med människor på gator och härbärgen.

– Många har svårt att hitta den vård de behöver, då måste vi möta människor där de befinner sig, säger Jessica Ericsson.

Den nya upphandlingen är också ett led i arbetet att rensa i det som Jessica Eriksson beskriver som en ”avtalsdjungel”.

Landstinget har hundratals avtal och lagen har inte alltid efterlevts, bland annat då avtal har förlängts gång på gång utan upphandling. Avtalet om slutenvården för hemlösa med Ersta diakoni har inte upphandlats sedan det tecknades 2005.

Men ”djungeln” är inte ett argument för att landstinget borde ta över vården, enligt Jesscia Ericsson.

– Jag är inte säker på att landstinget är bäst på att bedriva all form av vård. Det som är viktigt är att vi ställer bra och tydliga krav på samtliga vårdgivare och sedan följer upp att det blir som vi vill, säger hon.