Gränsöverskridande samarbeten skapar jobb

Att stora företag samarbetar med mindre sociala företag är ett sätt att öka arbetstillfällen för människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden och samtidigt ge mervärden till storföretagen. Det var ett av huvudspåren under årets upplaga av Stora sociala företagsdagen.

Ikea, Estrella, Kajodlingen och Not for sale Ale är alla exempel på företag som skapat fruktbara samarbeten genom att kombinera det stora företagets storskalsfördelar med det lilla sociala företagets fördelar. Dessa samarbeten lyftes fram under onsdagens upplaga av Stora sociala företagsdagen som arrangerades för femte året i Göteborg.

Ikea Malmö samarbetar med Yallatrappan och erbjuder sina kunder att få exempelvis gardiner uppsydda i en syateljé som drivs av kvinnor som stått långt utanför arbetsmarknaden. Kajodlingen (som Syre Göteborg tidigare skrivit om) sköter Clarion Hotel Posts takodling och säljer sedan grönsakerna till hotellets restauranger.

Göran Carstedt, som haft ledande befattningar på bland annat Ikea och Volvo och tillbringat de senaste 20 åren med att engagera sig i hållbarhetsfrågan, var inledningstalare.

– Vi står mitt i ett skifte där vi rör oss från att ”hålla fast vid” till att “dela med oss”. Ledarskapet håller på att förändras till att gå mot co-creation – att skapa tillsammans, sade Carstedt.

Ett hållbart ledarskap, menade Carstedt, handlar om att se hur ditt företag kan ge ett bidrag till världen snarare än att se hur världen kan bidra till ditt företag.

– Världen är inte organiserad för oss, vi är med och skapar världen, sade Carstedt.

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, fanns på plats för att presentera den nya Lagen om upphandling (LOU) som på flera sätt underlättar för företag med hållbarhetshänsyn. Bland annat ska en del av upphandlingen vara reserverad för företag som arbetar med social integration.

Dessutom får man nu räkna in olika hållbarhetscertifieringar, livscykelkostnader för produkterna och miljöledningsstandarder när man är med i en upphandling. Allt detta är till för att ge företag som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor lättare att tävla på bättre villkor, menade Ek.

Under dagen riktades samtidigt kritik mot regeringen som avvecklat Fas 3 och minskat rut-avdragen utan att komma med något nytt som underlättar för sociala företag.

Eva Carlsson från Tillväxtverket menade dock att den nya typen av samarbeten mellan sociala företag och större företag är något som växer och kan skapa många nya jobb.

Göteborg har en stark bas av sociala företag och det startas ständigt fler. I våras anställde det nya arbetsintegrerade sociala företaget Le Mat Jonsered sin första person Allmir Gavazaj.

– Det bästa med att arbeta på Le Mat är att alla arbetar efter sin förmåga, sade Allmir.

Det är uppenbart att sociala företag skapar nytta på fler sätt än att bara ge arbeten. Under dagen är det flera rörande presentationer från människor som tagit sig upp från hemlöshet, depressioner och arbetslöshet till ledande positioner i sociala företag.

Kil Lunman, VD för Returum i Kvarnbyn, som själv tagit sig upp från botten till en vd-post, uttryckte en av de sociala företagens fördelar med orden:

– Att våga visa sig svag är att visa sig stark.

Sociala företagsnyheter i göteborg

• Det arbetsintegrerade sociala företaget Le Mat öppnar ett hotell i Jonsered med invigning den 19 september.

• Vägen ut-kooperativen har startat lunchrestaurang på Estrellas fabrik i Angered (läs mer om detta i nästa nummer av Syre Göteborg).

• Coompanion driver projektet ”Fler arbetsintegrerade företag i Västra Götaland” för att skapa fler arbetstillfällen för människor utanför arbetsmarknaden.