Radar · Nyhet

Khavari beredd att åka till Afghanistan i protest

”Ta mig med”. Under den parollen protesterade Ung i Sverige på centralen i Stockholm mot utvisningarna till Afghanistan samtidigt som tio människor tvingades på ett plan till Kabul. Talespersonen Fatemeh Khavari menar allvar. Hon planerar att resa till Afghanistan om utvisningarna inte stoppas.

I tisdags hotades sjutton unga människor av utvisning. Ett flygplan som skulle ta dem till Kabul stod redo på Landvetters flygplats utanför Göteborg.

Samtidigt samlade gruppen Ung i Sverige människor för en sittande protest på golvet på Centralstationen i Stockholm. ”Ta mig med – det kunde ha varit jag, utvisa mig också” var budskapet.

Om de sjutton skulle tvingas på planet i Göteborg var talespersonen Fatemeh Khavari beredd att göra verklighet av orden.

Hon hade skaffat pass och var redo att åka till Afghanistan – landet hon flytt. I protest mot den svenska migrationspolitiken och i solidaritet med de utvisningshotade, varav flera deltagit i Ung i Sveriges 56 dagar långa sittstrejk i Stockholm.

– Jag vill inte låta de ungdomar som fått hopp genom sittstrejken och vår kamp vara ensamma i Afghanistan, säger Fatemeh Khavari.

Att sju av utvisningarna stoppades i sista stund fick henne att hejda planerna, men inte att överge dem. Om utvisningarna fortsätter är hon helt bestämd på att åka. Och hon uppmanar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschefen Fredrik Beijer att följa med henne.

Fatemeh Khavari menar att Migrationsverkets bedömning att vissa delar av Afghanistan är tillräckligt säkra för att man ska kunna utvisa människor till landet är helt orimlig.

Hon pekar på att Röda korset nyligen meddelade att de drar ner på sin verksamhet i Afghanistan av säkerhetsskäl.

– För vem är Afghanistan säkert? Det är min fråga.

Om resan till Afghanistan blir verklighet vill Fatemeh Khavari både stödja de utvisade och bilda opinion.

– Ungdomarna har inget nätverk i Afghanistan. Vart ska de ta vägen? När de är ledsna, när de mår dåligt, när de håller på att dödas. Jag vill förstå vad som väntar ungdomarna efter att de landat på flygplatsen och informera svenska folket, säger hon.

Fatemeh Khavari inser att hon utsätter sig för fara om hon åker till Afghanistan.

– Jag är rädd. Min mamma är jätteorolig. Säkerhetsläget är precis det samma för mig som för de ungdomar som utvisas.

För henne handlar det om att ta det ansvar som hon tycker att migrationsministern och Migrationsverkets generaldirektör sviker.

– Ingen tar ansvar. Inte Heléne Fritzon, inte Mikael Ribbenvik. Men jag ska göra det, säger hon.

När riksdagen i september debatterade de ensamkommandes situation avfärdade Heléne Fritzon kravet på en allmän amnesti för gruppen. Hon menar att beslut om upphållstillstånd ska fattas av Migrationsverket och migrationsdomstolarna och att utvisningar måste verkställas för dem som inte får uppehållstillstånd.

– Den som får avslag måste så klart också återvända, sa Heléne Fritzon då.

Att en del av utvisningarna stoppades i tisdags har gett Fatemeh Khavari nytt hopp.

– Jag kände hopplöshet i tisdags kväll, för första gången kände jag att jag inte orkade. Nu har jag fått ny energi.

Fathemeh Khavari pekar på att Röda korset nyligen meddelade att de drar ner på sin verksamhet i Afghanistan av säkerhetsskäl. Foto: Ung i Sverige

Migrationsverket vill inte låta sig intervjuas av Syre Stockholm, men hänvisar till ett uttalande Mikael Ribbenvik gjorde när Ung i Sverige ville att han skulle komma och möta under sittstrejken på Medborgarplatsen.

”Jag tycker allmänt att det är viktigt att vara öppen för dialog. Men det är också viktigt att visa integritet och låta förstå att våra beslut inte styrs av opinionsyttringar eller protestmöten på gator och torg. Det gäller för mig som generaldirektör liksom för alla handläggare och beslutsfattare”, skrev Mikael Ribbenvik då.