Radar · Nyhet

Göteborgs första cykelöverfarter

Snart införs de första så kallade cykelöverfarterna i Göteborg, det vill säga platser där bilister ska väja för cyklister på samma sätt som vid övergångsställen. Detta rapporterar Göteborgdirekt.

– Det betyder att fordon som korsar cykelbanan har väjningsplikt, men ingen har företräde så alla måste ha lika bra uppsikt. Det är viktigt att alla trafikanter anpassar hastigheten och visar hänsyn, säger Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret, till tidningen.

Stadens första cykelöverfarter kommer att byggas på Delsjövägen och beräknas vara färdiga innan året är slut.

Man förbereder också för fler överfarter på andra platser i Göteborg. Initiativet är en del av trafikkontorets insatser för att förbättra cykelinfrastrukturen i staden.