Radar · Nyhet

Alingsås har ”divesterat” –Göteborg inte långt efter

Alingsås kommun har nu sålt ut allt sitt ägande i företag i fossilindustrin som ett aktivt ställningstagande för en hållbar framtid. Göteborgs stad har inga finansiella placeringar i fossilbolag men har inte aktivt tagit ställning i frågan.

Alingsås kommun hade förra året tillgångar i aktiefonder värda runt 45 miljoner kronor, där en del av innehavet var aktier i företag som på ett eller annat sätt arbetar med utvinning av fossil energi, det vill säga kol, olja eller naturgas. Nu har kommunen sålt hela innehavet efter beslut om nya riktlinjer för stadens placeringar under som togs förra året.

– Alla kommuner som säger sig ta hållbarhet och klimatfrågor på allvar bör göra det som Alingsås och övriga kommuner som divesterat har gjort. Det går inte att prata om hållbarhet och samtidigt finansiera en industri som orsakar klimatförstöring. Så mycket som möjligt av kolet, oljan och den fossila gasen måsta stanna i marken om de klimatmål världens länder kom överens om i Paris i december 2015 ska kunna nås, säger Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun i ett pressmeddelande.

Kommunen sållar sig därmed till raden av andra svenska kommuner och aktörer som ”divesterat” vilket det kallas när man väljer att inte placera i fossilindustrin. Svenska kyrkan, Örebro, Uppsala, Stockholm, Malmö, Borås, Strömstad, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet är andra som tagit ställning.

– Jag tycker att det är ett starkt drag av Alingsås att de hjälper till att hålla uppe trycket mot fossilindustrin, kanske särskilt just nu när konsekvenserna av klimatförändringarna börjar märkas även i västvärlden, till exempel vattenbristen på många ställen. Det är lovande att kommuner tar den här principiellt viktiga ställningen och klipper banden med fossilindustrin, säger Christian Tengblad på organisationen Fossil free Sverige som driver frågan.

Göteborgs stad har enligt interna dokument inget finansiellt ägande i fossilndustrin, men har ännu inte aktivt tagit ställning i frågan.

– Så där kan det ju vara. I svenska kommuner är inte säkert att de har några direkta investeringar i fossilbolag. Det är därför vi ofta pushar för en policyförändring, säger Christian Tengblad.

Syre Göteborg har sökt de ansvariga för stadens placeringspolicy på Stadsledningskontoret men de har inte gått att nå för en kommentar. Göteborg äger dock energibolaget Göteborg Energi som bland annat driver naturgaseldade kraftverk, som har en plan om att fasa ut det fossila.

– Jag tror alltid att det blir en stegvis förändring, men det grundläggande är att klippa banden med de som äger fossila bränslen. Fossilbolagen driver en agenda om att hålla igång fossilbubblan så länge som möjligt. Staden behöver ju inte ha ett sådant intresse, även fast deras bolag till viss del använder fossilbränslen, säger Christian Tengblad.