Radar · Nyhet

Chalmers vill stoppa tystnadskultur

Det mansdominerade Chalmers har vaknat upp i och med metoo-uppropen. “Vi inser att det har funnits en tystnadskultur”, skriver rektor Staffan Bengtsson och kårens ordförande Carl Toller i ett gemensamt uttalande.

”Vi har vaknat med ett ryck. Från om inte sömn, så i alla fall en gemensam uppfattning på Chalmers – både högskolan och studentkåren – att kränkningar och sexuella trakasserier inte är ett omfattande problem för oss på Chalmers.”

Det skriver Staffan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers, och Carl Toller, ordförande för Chalmers studentkår, i ett gemensamt uttalande på högskolans hemsida.

Upprinnelsen till initiativet skedde i början av hösten, när kvinnliga studenter på ett av Chalmers program vittnade om sexism i en enkät.

Strax därefter satte metoo-rörelsen igång på allvar i Sverige, och i slutet av oktober ombads studenter och medarbetare på Chalmers att fylla i en webbenkät och berätta om sina upplevelser.

Sedan dess har man dagligen fått in vittnesmål om sexuellt ofredande, övergrepp och härskarbeteenden från lärare. Det här är uppgifter som skiljer sig från tidigare undersökningar som gjorts på högskolan, där endast fyra procent uppgivit att de upplevt diskriminering.

Nu startar man initiativet Chalmers against sexism och uppmanar alla på högskolan att prata öppet om vardagssexismen. Högskolan och studentkåren har också inlett ett gemensamt arbete för att alla studenter och medarbetare ska förstå vad könskränkningar är och veta hur och till vem man kan anmäla.

Framöver kommer man också att vara uppmärksam på om sexism kan vara en orsak till att Chalmers inte är en lika attraktiv arbetsplats för kvinnor som för män. Idag är andelen kvinnliga professorer på högskolan bland de lägsta i landet.