Radar · Nyhet

Pendeltåg i Norrbotten kan bli verklighet redan nästa år

Pendeltågstrafik mellan Luleå och Haparanda, med stopp i Boden och Kalix, kan vara igång om två år, hoppas de berörda kommunerna.

Kalix har ännu inte byggt sin station men tanken är att pendeltågen ska kunna börja gå mellan Luleå och Boden redan i augusti nästa år enligt Norrländska Socialdemokraten. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens chef Kenneth Johansson tror att tåglinjen skulle ge helt nya arbetspendlingsmöjligheter.

– I Norrbotten har vi inte haft någon tradition med pendeltåg så det här skulle tillföra en ny dimension.

Kommunerna ansökte om bidrag från staten på tio miljoner kronor men i höstbudgeten som nu lades fram fanns det inte med. Samtidigt har dock den regionala kollektivtrafikmyndigheten och kommunerna ansökt om ett treårigt EU-projekt respektive medfinansiering från EUs strukturfond via Tillväxtverket för att starta upp pendeltågstrafiken.