Glöd · Debatt

Låt folk lämna kyrkan på nätet

DEBATT Svenska Kyrkan märker att många använder tjänsten www.offentligt.se och går ur kyrkan online med skriven signatur på skärm. Över 7 000 medlemmar anmäler utträde på bara fyra dagar. Panik uppstår.

Fler har helt enkelt insett att de på en minut online kan undvika medlemsavgiften på cirka 3 000 kronor per år. Svenska Kyrkan har fortfarande över 63 procent av befolkningen som medlemmar och är den överlägset största organisationen i Sverige, men de flesta är med av slentrian och har aldrig aktivt valt att gå med.

Vilken blir Svenska kyrkans åtgärd? Sänka avgiften? Bli bättre på att kommunicera vad de gör för pengarna? Erbjuda olika typer av medlemskap? Nej då.
Istället går de centralt ut med att underskrift på skärm inte är säker nog. De sätter sig därmed över församlingarnas och kyrkoherdarnas rätt att besluta i utträdesfrågor. Med ”säkerhet” som motiv och en kreativ tolkning av kyrkomötets beslut att ”egenhändig underskrift” enbart avser underskrift med penna.

”Vi går nu ut med information till församlingar och medlemmar om vad som gäller, för att upprätthålla säkerheten. (…) den som inte längre vill vara medlem söker upp kyrkoherden i sin församling och anmäler utträde. Det andra, och betydligt vanligare sättet, är att skicka in en egenhändigt underskriven anmälan om utträde till församlingen.” skriver Patrik Lidin, Svenska kyrkans biträdande rättschef (DN 2016-09-26).

Svenska Kyrkan förlorar i legitimitet när de beter sig så här. Elektroniska signaturer är i dag vanliga. För de flesta andra organisationer räcker det med ett mejl för att gå ur.

Vi använder i dag e-leg för bankaffärer, för att deklarera. Men Svenska Kyrkan har ingen tjänst för att gå ur digitalt. Och tycker uppenbarligen att en signatur enbart kan ske med en fysisk penna.

Svenska Kyrkan har 6,2 miljoner medlemmar. De flesta kollektivanslöts vid födseln (födda innan 1996). De flesta vet inte att de betalar cirka en procent högre skatt för detta. Och har ännu sämre koll på vad kyrkan gör för pengarna.

Svenska Kyrkan gör väldigt mycket gott. Socialt arbete, sorgearbete, öppna förskolor, biståndsarbete etcetera. Jag är väldigt glad att de finns, och det är nog en av världens mest humana större religiösa organisationer.

Men det handlar inte om vad jag, eller du, tycker om Svenska Kyrkan. Det är en principfråga. Svenska Kyrkan får gärna ha en medlemsavgift som kostar lika mycket som att vara med i 10–20 stycken andra organisationer som Greenpeace, Amnesty, RFSU etcetera, men de ska inte få driva in den via skattesedeln av medlemmar som aldrig aktivt har valt att bli medlemmar.

Framför allt kan Svenska Kyrkan inte agera i ekonomiskt egenintresse för att stoppa medlemstapp och skylla på säkerhet, inte utan att få ett skadat förtroende.
Svenska Kyrkan bör varje år få in medlemsavgifter på cirka 15 miljarder (egen uppskattning). För jämförelse kostar allt försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) i Sverige cirka 11 miljarder kronor.

Svenska Kyrkan bör modernisera sin inställning till medlemsskap. En bra början är att respektera kyrkomötets beslut om att ”egenhändig underskrift” gäller för utträde och acceptera digitala underskrifter. Och sätta upp en egen tjänst för digitalt utträde, med e-legitimation till exempel, så att andra inte behöver göra det.
Tills det sker uppmanar jag landets församlingar och kyrkoherdar att stå upp för sin rätt att själva besluta om utträden, och fortsätta acceptera de elektroniskt underskrivna utträdesansökningar som fortsätter komma in. Eller åtminstone skriva ut utträdesansökningen och skicka ut till medlemmen för kompletterande underskrift med penna.

Om era församlingsmedlemmar vill gå ur, låt dem!