Glöd · Sidan 3

Annika Nordgren


Värnpliktsarméerna skrotas i snabb takt runt om i världen. Frankrike och Ryssland är bara två exempel på länder där värnplikten har förpassats till historien. I Sverige hävdar dock politiker från både höger och vänster att vi skall hålla fast vid den allmänna värnplikten som grundidé. (…)
Män som vill göra värnplikt nekas ofta och placeras istället i utbildningsreserven. (…) Samtidigt kallar man tvångsmässigt in andra ungdomar som inte vill göra värnplikt. De som vägrar döms fortfarande till fängelsestraff, vilket i realiteten innebär att Sverige har samvetsfångar. Detta är oacceptabelt! (…)
Miljöpartiet förordar därför en frivillig värntjänst istället för den totalförsvarsplikt som vi har idag. (…)
Värntjänsten ska vara frivillig, då vi är emot tvång. Men att ha genomfört värntjänstutbildning ska vara en merit.

Annika Nordgren, idag Annika Nordgren Christensen, m fl i riksdagsmotion 1997-10-06. I onsdags föreslog hon, som regeringens utredare, att den vilande värnplikten återupptas, vilket gör att Sverige riskerar att återigen få samvetsfångar. Foto: Dan Hansson/TT