Radar · Nyhet

Stor minskning av antalet elefanter

Antalet elefanter i Afrika har minskat med 111 000 till dagens 415 000 det senaste tio åren, uppger Internationella naturvårdsunionen (IUCN) i en larmrapport vid ett stort naturskyddsmöte i Sydafrika med representanter för 182 länder.

Ökningen som började för ungefär ett decennium sedan med tjuvjakten efter elfenben – den värsta som Afrika upplevt sedan 1970- och 1980-talen – har varit den stora orsaken till minskningen, skriver IUCN.

En strid uppstod vid mötet där Namibia och Zimbabwe, som med Sydafrikas stöd vill få rätt att sälja lager av elfenben från elefanter som dött en naturlig död, drabbade samman med länder av motsatt åsikt.

Mötet avhandlar det fortsatta arbetet för att skydda djur- och växtarter som hotas av internationell handel enligt det så kallade Cites-avtalet (konventionen från 1973 om handel med hotade arter).