Radar · Nyhet

Skärpt lag mot vapenexport dröjer

Den nya skärpta lagen för vapenexport till diktaturer dröjer. Nu finns farhågor att reglerna ska vattnas ur och att nya vapenaffärer ska hinna undertecknas innan lagen är på plats.

Mer än ett år har gått sedan den så kallade Kex-utredningen efter flera års utredande lämnade över sitt förslag om skärpta regler för vapenexport till regeringen. Utredningen med de åtta riksdagspartierna föreslog att den nya lagen skulle införas i april 2016.

– Vi tyckte att vi hade gjort ett långt arbete och att det sedan borde kunna gå ganska snabbt, säger EU-parlamentariker Bodil Valero (MP), om tidsplanen.

Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för V, anser att regeringen medvetet förhalar processen.

– Det kan jämföras med hur man agerat på andra politikområden, hur man väldigt, väldigt snabbt kunde få till stånd en asyllagstiftning som får långtgående konsekvenser för människor. Där gick det inom loppet av några månader, säger han.

– Att man nu processar det här så länge kan jag inte tolka på något annat sätt än att man försöker göra justeringar och komma runt en del förslag i utredningen för att få ett ännu svagare lagförslag.

Justitiedepartementet hävdar dock att den interna planeringen hela tiden siktat mot att lämna ett lagförslag till riksdagen våren 2017, vilket är vad som gäller nu.

Utredningen föreslog ett demokratikriterium, som ska göra det möjligt att stoppa vapenexport till länder där det förekommer ”allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen”. Det är ett skarpare språkbruk än i dagens lagstiftning.

– Det hoppas vi kommer att göra skillnad. Det är också viktigt att vi har en bättre uppföljning av de affärer som har gjorts och att man i vissa fall ska kunna stoppa följdleveranser om det är en ny situation i landet ifråga, säger Bodil Valero.

Svenska Freds tyckte redan när förslaget presenterades att formuleringarna var för svaga och att det finns risk för kryphål. Nu oroas man över att det ska vattnas ur ännu mer.

– Det är en extremt känslig politisk fråga, det är vår analys till varför det här förhalas. Det är starka intressen som ställs mot varandra, säger ordförande Agnes Hellström.

Bodil Valero har förståelse för att arbetet drar ut på tiden, eftersom det har funnits många akuta frågor, som flyktingkrisen, att hantera på regeringens bord. Men i likhet med Hans Linde och Svenska Freds ser hon problem med det:

– Risken finns att man hinner göra en massa affärer innan lagen träder i kraft, säger hon.

Lång väg till skärpt vapenexportlag