Radar · Nyhet

Fyra miljoner för att minska skräpet i Västerhavet och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön.

HaV kommer ge tre miljoner kronor i stöd till ett EU-pro­jekt som syftar till att rensa Östersjön på förlorade fis­ke­red­skap och spökgarn. I projektet deltar bland annat Sim­rishamns kommun, Håll Sverige Rent, Finska mil­jö­by­rån, WWF Polen och WWF Tyskland.

960 000 kronor kommer samtidigt gå till EU-pro­jek­tet ”Ren kustlinje” för att minska den marina ned­skräp­ning­en i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Det projektet har sam­man­lagt 34 pro­jekt­part­ners från Sverige, Norge och Danmark.

– Problemen med marint skräp i Västerhavet är i många fall gemensamma för länderna i området varför även åtgärderna för att minska marint skräp kan vara gemensamma.  Utbyte av både kunskap och erfarenheter mellan parterna är väldigt viktigt, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havs­pla­ne­ring och maritima frågor på HaV, i ett press­med­de­lan­de.

Målet för projektet ”Marelitt Baltic-Reducing the impact of marin litter in the form of Delict Fishing Gear (DFG) on the Baltic Sea Environment” är att utveckla kostnadseffektiva, säkra och miljövänliga metoder för att rensa haven på förlorade fiskeredskap.

– En viktig del i det arbetet är att öka medvetenhet och kunskap hos alla som fiskar för att ändra inställning och beteenden. Projektet ska också resultera i rekommendationer för en reglering av förebyggande åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå, säger Thomas Johansson.

Projektet ingår i EU:s Östersjöprogram och deltagarna är bland annat  Simrishamns kommun, Håll Sverige Rent, Finska miljöbyrån, WWF Polen, WWF Tyskland, Håll Estlands Hav Rena och Estlands dykförening.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV