Radar · Nyhet

Fler unga asylsökande kan avvisas

Minderåriga som fått avslag på sin asylansökan i Sverige får inte skickas tillbaka till länder där det inte finns ett ordnat mottagande. Trots det får flera hundra ensamkommande barn från sådana länder nu avvisningsbeslut, rapporterar Ekot.

Orsaken till att fler nu väntas få avvisningsbeslut är att Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande från april i år redogjort för hur handläggarna ska tänka när man jobbar med just dessa barn och unga.I ett ställningstagande från Migrationsverkets rättsenhet står det att 16- och 17-åringar som inte bedöms ha asylskäl, men som inte heller kan skickas ut, kan få tillfälliga uppehållstillstånd och sedan avvisas när de blir 18 år.

Enligt Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer är det ett förtydligande om när reglerna om särskilt ömmande omständigheter respektive praktiska verkställighetshinder ska användas när det gäller unga ensamkommande.

– Vi och våra experter hade sett att våra medarbetare ute på myndigheten hade svårt att tillämpa den här regeln och man landade ofta i att man gav permanent uppehållstillstånd enligt lagen om särskilt ömmande omständigheter i väldigt många fall. Det vi säger nu är att man inte per automatik ska tillämpa lagen om särskilt ömmande omständigheter utan att det är det enskilda fallet och den anknytning till landet som den unge fått som ska avgöra, säger Fredrik Beijer till TT.

En av dem som nu fått avvisningsbeslut efter avslagen asylansökan är Mohammad Nabavi.

– Kontentan i beslutet är att de behåller mig här tills jag blir 18, sedan skickar de mig ut till Afghanistan, säger 17-årige Mohammad Nabavi, till SR Ekot.

Han föddes som flykting i Iran och har aldrig varit i Afghanistan. Enligt den gamla tillämpningen av lagen hade han, och andra i liknande situationer, troligen fått stanna i Sverige.

 

Särskilt ömmande skäl

Verkställighetshinder