Radar · Nyhet

Högerpopulism i GP-ledare

Sedan ett år bemöter tidskriften Ny tid det som skrivs på GPs ledarsida under namnet Fyrvaktaren. Nu har också Alice Teodorescus drygt 100 ledare analyserats i rapporten ”Inte bara ekonomin är bankrutt – GP från socialliberalism till högerpopulism”.

Författaren och S-medlemmen Ann-Marie Ljungberg utgår i sin rapport från den brittiske statsvetarprofessorn Paul Taggarts definition av högerpopulism och menar att alla Alice Teodorescus ledare, förutom ett tiotal, för fram högerpopulistiska åsikter.

Johan Flanke, chefredaktör på Ny tid, skriver i Medievärlden att mer än hälften av ledarna berör migration som ett problem, oftast genom att den hotar välfärden. I en tredjedel av artiklarna anser Teodorescu att det svenska samhället försämras, ofta på grund av migrationen, och ofta är hon alarmistisk, menar han

GPs chefredaktör Cecilia Krönlein har inte läst rapporten men säger i en kommentar till tidningen Journalisten att ”GPs ledarsida med Alice Teodorescu i spetsen gör ett fantastiskt jobb i att driva debatt och väcka opinion i aktuella frågor i politiken.”