Radar · Nyhet

Marocko-avtal utan Västsahara

EU-domstolens generaladvokat kom i tisdags med ett utlåtande kring det omstridda handelsavtalet mellan EU och Marocko. Budskapet är att avtalet inte innefattar Västsaharas territorium och uttalandet är en fingervisning om den slutgiltiga domen.

− Generaladvokatens utlåtande är historiskt och bekräftar det vi alltid sagt. Västsahara är inte en del av Marockos territorium och därför ska inte handelsavtalet mellan EU och Marocko gälla i Västsahara, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero i ett pressmeddelande.

Det var den västsahariska befrielserörelsen Polisario som tog fallet till EU-domstolen och den lägre instansen beslöt att delvis ogiltigförklara avtalet. EUs medlemsstater i rådet valde att överklaga domen till en högre instans.