Radar · Nyhet

Kritik mot hur försök med basinkomst utformas

Redan i regeringsförklaringen slog koalitionsregeringen i Finland fast att basinkomst ska testas i landet. Försöket drar igång nästa år och förslaget på hur det ska utformas har nu varit ute på remiss. Bland svaren finns både ris och ros enligt den finländska tidningen Hufvudstadsbladet.

I remissvaren finns beröm för att pilotprojektet med basinkomst blir av men mycket missnöje kring hur det i praktiken är tänkt att genomföras. Många är till exempel kritiska till att urvalsgruppen endast omfattar 2 000 arbetslösa, det är inte tillräckligt många för att resultaten ska bli tillförlitliga anser man.

Regeringsrådet Esko Salo på Social- och hälsovårdsministeriet säger att storleken beror på att Folkpensionsanstalten inte skulle klara av att hantera ett större urval.

– Vi har känt till att det här inte är ett äkta försök med basinkomsten i den bemärkelsen att skatteförvaltningen inte kan ändra på beskattningen inom vår tidtabell, säger han till Hufvudstadsbladet.

Institutet för hälsa och välfärd påpekar i sitt remissvar att eventuella mentala, ekonomiska eller sociala problem som framkommer under försöket borde bedömas på ett grundligare sätt eftersom de som deltar har en svag position i samhället.

Löntagarnas forskningsinstitut skriver i sitt utlåtande att ”målet med undersökningen är utmärkt: att öka på forskningsdata som stöd för politiska beslut” men forskningschefen Tuomas Kosonen gillar inte idén med en basinkomst, enligt Hufvudstadsbladet.

Försöket är dåligt planerat som helhet anser Finlands Näringsliv (EK). De stödjer trots allt projektet men anser att det kommer att bli svårt att säga hur användbar modellen verkligen är när det till exempel kommer till att minska det som i den finska debatten kallas ”flitfällor”.

Folkpensionsanstalten (Finlands motsvarighet till Försäkringskassan), som haft uppdraget att utreda hur basinkomsten skulle utformas, anser att försöket kommer att ge värdefull information om hur arbetslösa agerar på arbetsmarknaden.

I ett blogginlägg på Folkpensionsanstaltens hemsida kommenterar forskningschefen Olli Kangas den sammantagna kritik som uppkommit efter att förslaget offentliggjordes. Han håller med om att en del av den är befogad, annat bygger på ”avsiktliga eller oavsiktliga” missförstånd menar han.

Han förklarar att den ”kritiserade modellen var ett resultat av många betingade villkor” och tillägger att det här experimentet förhoppningsvis bara blir en pilot som senare kan kompletteras med mer omfattande försök.

– Men det här skulle förutsätta att det finns mera pengar i experimentsbudgeten, att skatteförvaltningen kommer med i arbetet med att skriva skattelagarna och att Folkpensionsanstalten har möjligheter att utveckla ett betalningssystem som lämpar sig för en större grupp som inkluderas i experimentet, skriver han.

Försöket är tänkt att genomföras från början av nästa år och 2018. De som valts ut att delta kommer få en basinkomst på 560 euro i månaden.