Radar · Nyhet

Asylsökanden faller offer för människohandel

Migrationsverket slår larm om att fler asylsökande i Sverige har varit offer för människohandel. De flesta offer är kvinnor och mörkertalet kan vara stort. Under första halvåret av 2016 har Migrationsverket rapporterat om 163 fall, under 2015 rapporterades 195.

 

Att vara offer för människohandel är inget asylskäl men allvarliga omständigheter kan medföra att en ansökan beviljas. Migrationsverket säger sig nu vara i behov av höjd kompetens i ärenden som rör människohandel och prostitution.

– Vår uppfattning är att många unga kvinnor tas in i södra Europa. Då kan andra kvinnor, som kanske inte drar in lika mycket pengar och som är lite äldre, flyttas högre upp mot Norden, säger Kajsa Törnqvist Netz, central samordnare av arbetet mot människohandel vid Migrationsverket.