Radar · Nyhet

Få kvinnor i toppen

Inför presidentvalet i USA skrivs och talas det mycket om Hillary Clinton, som kan bli landets första kvinnliga president. Men på den globala scenen förblir antalet kvinnliga politiker på absolut högsta nivå extremt lågt.

Kvinnor som når det högsta ämbetet blir väldigt synliga men är extremt ovanliga enligt Anne Marie Goetz, professor i globala frågor vid New Yorks universitet.

Och det är mycket långt kvar till jämställdhet – trots att det är en målsättning som FNs medlemsländer enades om redan för 21 år sedan.
– Fem procent av regeringscheferna är kvinnor, sju procent av statscheferna och 22 procent parlamentsledamöterna, säger Gabriella Borovsky, som är expert på frågor kring kvinnors roll inom politiken vid FNs kvinnoorgan UN Women.

Samtidigt som FN pläderar för att kvinnor ska ges större plats inom politiken har alla världsorganisationens generalsekreterare hittills varit män.

Trots att det nu finns välmeriterande kvinnor lutar det åt att en man kommer efterträda Ban Ki-Moon. Jean Krasno, ordförande för kampanjen för en kvinnlig generalsekreterare, menar att resultaten i omröstningarna inte förvånar med tanke på att endast en av de 15 i säkerhetsrådet är kvinna.

– Säkerhetsrådet är fortfarande stöpt som en gammal klubb för äldre herrar. Men vi hoppas att vi under det 21a århundradet ska kunna lämna det bakom oss, säger Jean Krasno.