Radar · Nyhet

De stora gorillorna hotas av utrotning

En av människans närmaste släktingar, de stora gorillorna, hotas av utrotning på grund av tjuvjakt. Det framgår i en ny rapport från Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

På den senaste uppdateringen av IUCNs ”röda lista” finns de stora gorillorna.

– I dag är en sorglig dag eftersom den röda listan visar att vi är på väg att utrota vår närmaste släkting, sade IUCNs generaldirektör Inger Andersen vid en presskonferens på Honolulu där organisationens kongress pågår denna vecka.

Den östliga gorillan, som lever i regnskogen i Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa, har blivit överförd från kategorin hotad till allvarligt hotad – ett steg från att bli utrotad.

Den röda listan, som uppdateras två gånger varje år, består numera av 82 954 arter, både växter och djur, varav nästan 24 000 är utrotningshotade. Rödlistningen är världens mest utförliga informationskälla om tillståndet i naturen.

– Arter går förlorade i en snabbare takt än någonsin, säger Inger Andersen.

Samtidigt visar den nya listan att det även har skett framsteg. Främst gäller det utvecklingen i Kina där insatser från myndigheterna mot tjuvskytte och förstörda habitat gett vissa resultat. Det har lett till att situationen förbättrats för jättepandan, som nu betraktas som ”sårbar” i stället för hotad.

Samtidigt varnar rapportförfattarna för att klimatförändringarna kan komma att förstöra 35 procent av jättepandornas habitat inom 80 år, vilket skulle innebära att det som uppnåtts under de senaste 20 åren skulle gå förlorat.